Σύνδρομο Πυελο-Ουρητηρικής Συμβολής - ΕΝΔΟΠΥΕΛΟΤΟΜΗ

 

Τι είναι;

Η στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής (ΠΟΣ) αποτελεί την πιο συχνή αίτια απόφραξης της ανώτερης αποχετευτικής οδού, η οποία προκαλεί διάταση της νεφρικής πυέλου, του χώρου δηλαδή μέσα στο νεφρό όπου συγκεντρώνονται τα παραχθέντα ούρα.

 

Που οφείλεται;

Η δυσκολία που έχει η νεφρική πύελος, να αδειάζει μπορεί να οφείλεται σε μηχανικό ή λειτουργικό κώλυμα στο ύψος της πυελοουρητητικής συμβολής. Τα αίτια της απόφραξης μπορεί να είναι συγγενής στένωση του ουρητήρα σε αυτό το σημείο ή εξωτερική πίεση. Στη περίπτωση της εξωτερικής πίεσης υπεύθυνη είναι συνήθως ένα αγγείο (αρτηρία) ,απαραίτητο κατά τα αλλά, βρισκόμενο όμως σε λάθος θέση (έκτοπο) πιέζοντας τον ουρητήρα.

 

Πως εκδηλώνεται;

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ο πόνος στην περιοχή του νεφρού που μπορεί να έχει χαρακτήρα κολικού και οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, ενώ η νόσος αν δεν αντιμετωπισθεί μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε καταστροφή του νεφρού.

Μερικές φορές η πάθηση είναι τελείως ασυμπτωματική και ανακαλύπτεται τυχαία ,είτε με τη ψηλάφηση μιας μάζας στο νεφρό, ιδιαίτερα στα παιδιά, είτε με το υπερηχογράφημα. Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα μετά από πολλά χρόνια , γεγονός που δικαιολογεί τη διάγνωση της νόσου σε όλες τις ηλικίες.

 

Πως αντιμετωπίζεται ;

Σε μικρές διατάσεις του νεφρού χωρίς συμπτώματα και καλή νεφρική λειτουργία, δε χρειάζεται καμία θεραπεία, αλλά παρακολούθηση του αρρώστου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η θεραπεία είναι χειρουργική και έχουν περιγραφεί διάφορες επεμβάσεις, που όλες αποσκοπούν στην καλή παροχέτευση των ούρων.

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την αφαίρεση του στενωμένου τμήματος και τη δημιουργία νέας αναστόμωσης με ποσοστό επιτυχίας άνω του 90%.

Στην περίπτωση του έκτοπου αγγείου γίνεται το ίδιο χωρίς αυτό να καταστραφεί.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε ανοικτά, δηλαδή με τομή στη περιοχή του νεφρού, είτε λαπαροσκοπικά χωρίς ή με ρομποτική υποβοήθηση, «ρομποτικά» όπως κοινώς λέγεται.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει έκτοπο αγγείο παρά ένα στενό τμήμα ουρητήρα μπορεί να εφαρμοστεί η πραγματικά ελάχιστα τραυματική επέμβαση της ανιούσας ή παλίνδρομης Ενδοπυελοτομής.

Ανιούσα Ενδοπυελοτομή εφαρμόζεται ακόμη σε περιπτώσεις που η οποιουδήποτε τύπου προηγούμενη επέμβαση απέτυχε, ο ουρητήρας στένεψε ξανά και τα προβλήματα επιστρέφουν.

Στο παρακάτω Βιντεο παρουσιάζεται μια τέτοια περίπτωση

Χειρουργός : Νικος Μπαφαλούκας, FEBU

Κλινική: ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ, Αθηνών

Συνεργαζόμενοι φορείς

logos1 logos2

logos3

Συνεργαζόμενα νοσοκομεία

 logos4  logos5

Κλείστε Online Ραντεβού!

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά!

Copyright © 2022 All Rights Reserved - Νικόλαος Μπαφαλούκας, Χειρουργός - Ουρολόγος FEBU

 

Ιατρικό Marketing by Health Solutions

hsLogo200px