Νεφρικό Απόστημα

Το νεφρικό απόστημα είναι η πυώδης συλλογή στο νεφρικό παρέγχυμα. Παρατηρείται συχνότερα σε νεφρολιθιασικούς ασθενείς με απόφραξη, σε διαβητικούς ή ακόμη και σε ασθενείς με δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστεως.

Η κλινική εικόνα είναι αντίστοιχη με εκείνη των λοιμώξεων του ανώτερου ουροποιητικού. Πριν την ευρεία χρήση των αντιβιοτικών η αιματογενής λοίμωξη με Gram (+) μικρόβια ήταν η συνήθης αιτιολογία ενώ τώρα υπερέχουν οι μολύνσεις με Gram (-) μικρόβια.

Η γενική ούρων παρουσιάζει πυουρία εκτός αν δεν υπάρχει επικοινωνία του αποστήματος με την αποχετευτική οδό. Η λευκοκυττάρωση και η θετική καλλιέργεια αίματος είναι συχνές. Η αξονική τομογραφία επιλέγεται σαν η καταλληλότερη απεικονιστική εξέταση για την ανίχνευση του αποστήματος αλλά και για τη διαφορική διάγνωση από τον καρκίνο.

Η διαδερμική ή η χειρουργική παροχέτευση της συλλογής συνήθως λύνουν το πρόβλημα αν και υπάρχουν περιπτώσεις επιτυχούς φαρμακευτικής αντιμετώπισης.

Συνεργαζόμενοι φορείς

logos1 logos2

logos3

Συνεργαζόμενα νοσοκομεία

 logos4  logos5

Κλείστε Online Ραντεβού!

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά!

Copyright © 2022 All Rights Reserved - Νικόλαος Μπαφαλούκας, Χειρουργός - Ουρολόγος FEBU

 

Ιατρικό Marketing by Health Solutions

hsLogo200px